Functies voor groepsleiders

Met groepsleiders bedoelen we de leider van een bediening (beamerteam, aanbiddingsteam) of groep (lifegroup, huiskring). Hieronder een overzicht van de functies voor groepsleiders.

Bekijk ook de functies voor gemeenteleden en ledenbeheerders.

Ledenbeheer van de groep

Optioneel kan een groepsleider ledenbeheer uitvoeren. Hiermee kunnen personen worden toegevoegd of verwijderd.

Samenkomstplanner

Een groepsleider kan personen indelen voor taken, die nodig zijn tijdens een samenkomst. Hierbij is het o.a. mogelijk de functie 'automatisch inplannen' te gebruiken.

E-mailing

Groepsleiders kunnen via de groepsomgeving gebruik maken van de e-mail module. Hiermee kan een e-mail worden gestuurd naar alle groepsleden.

Teammeeting

Groepsleiders kunnen via de groepsomgeving een teammeeting inplannen. Na afloop kan optioneel de presentie worden ingevoerd.

Documenten delen

Groepsleiders kunnen via de groepsomgeving documenten delen met andere leden van de groep.

Vacature aanmeldingen

Beoordeel personen, die hebben gereageerd op een vacature.