Functies voor (leden)beheerders

Churchbook is het ledenadministratie pakket voor uw kerk, stichting of gemeente. In veel organisaties is geen overzichtelijk systeem voor het beheren van haar leden. Vaak wordt Excel of Access gebruikt voor het opslaan van gegevens, zonder dat daar een duidelijke structuur in zit. Gegevens worden vaak tal van keren gekopieerd en door verschillende mensen opgeslagen. Churchbook brengt structuur in de processen en stopt de papierstroom met als resultaat: tijdwinst, kostenbesparing en overzicht. Zo heeft u meer tijd voor uw bediening en - via internet - de gegevens altijd bij de hand.

Bekijk ook de functies voor gemeenteleden en groepsleiders.

Gezinnen & personen

Het toevoegen van gezinnen en personen is de basis van de ledenadministratie. Adressen worden automatisch opgezocht aan de hand van huisnummer en postcode.

Logboeken

Onbeperkt veel logboek-kenmerken aan een persoon toevoegen, bijvoorbeeld: doopinformatie, getuigenis, opgedragen, etc.

Groepen

Voeg personen toe aan een groep. Een groep is bijvoorbeeld een huiskring, maar kan ook een bedienings- of taakgroep zijn. Churchbook maakt onderscheid in: open-, gesloten-, trainings- en bedieningsgroepen.

Samenkomstplanner

De Samenkomstplanner helpt u mensen in te zetten op de juiste plaats en tijd. Met verschillende reminders en een draaiboek wordt iedereen op de hoogte gehouden.

Dynamische groepen

Stel op basis van postcode of leeftijd dynamische groepen samen.

Zoeken

Uitgebreide zoekfunctie, waarbij onder andere negatieve selecties mogelijk zijn, bijvoorbeeld: 'Wie is er nog niet lid van de gemeente?'.

Organogram

Brengt op eenvoudige wijze de gemeentestructuur in kaart.

Dashboard

Alle belangrijke informatie bij elkaar op een overzicht.

E-mailing

Keuze uit diverse templates, waarmee op eenvoudige wijze een nieuwsbrief gemaakt kan worden. Met de verzendrapportage is o.a. zichtbaar hoe vaak de e-mail is gelezen.

Kerklocaties

Registratie van meerdere kerklocaties.

Beheerfuncties

O.a. het instellen van toegangsrollen en het toekennen van rechten of het bekijken van systeemmutaties - wie heeft welke wijziging doorgevoerd - zijn onderdeel van de beheerfuncties.

Huwelijksjubileum

Een lijst van personen die 12,5 - 25 - 40 - 50 - 60 - 70 en 80 jaar getrouwd zijn.

Formulierengenerator

Stel zelf formulieren samen, die zowel binnen Churchbook te gebruiken zijn als op de website van de gemeente. Tevens mogelijkheid om online betalingen te koppelen aan een formulier.

Google Maps

Bij het toevoegen van een adres worden automatisch de Google Maps coördinaten opgeslagen, welke vervolgens zichtbaar zijn op de adreskaart.

Online betalen

Online giften geven, betalen voor een training of activiteit? Gebruik de online betaalmodule.
NIEUW!

Tekstpagina's

Maak onbeperkt veel tekstpagina's aan, zoals gemeentenieuws, gebedslijst of overige gemeente informatie.