Overige functies

Een overzicht van de functies die niet direct onder de andere categorieën passen.

Kids registratie

Registreer kinderen bij aankomst van de samenkomst. Met een labelprinter kunnen labels geprint worden met de naam van het kind en het telefoonnummer van de ouders. Daarnaast kunnen er presentielijsten worden gemaakt.

Maatwerk

Het kan voorkomen, dat uw gemeente specifieke wensen heeft en daarom is maatwerk mogelijk.

Toegang voor niet-leden

U bepaalt zelf wie toegang krijgt tot Churchbook en speciaal voor bezoekers en gasten is er een aangepast toegangsprofiel, waarbij alleen toegang wordt gegeven tot de trainingsmodule.

2-stappen authenticatie

Met tweefactor-authenticatie (2FA) beveilig je de toegang tot je account met een extra code bovenop je wachtwoord. Met de app Google Authenticator wordt een code op aanvraag gegenereerd.

Personal branding

Churchbook kan helemaal in uw eigen stijl en naam. Denk bijvoorbeeld aan namen als Mijn[gemeentenaam].nl om toegang te krijgen tot het systeem. Ook voor de Apple (iOS) & Android app kan een eigen naam en iconen-set gekozen worden. Zo heeft u als gemeente een eigen app in de AppStore en Playstore.